Adatvédelem

Verzió: 2018/27/06

Adatvédelmi nyilatkozat

Cél és felelősség (Objective and Responsibility)

 1. Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat információkat nyújt az online szolgáltatásunkhoz és a kapcsolódó weboldalakhoz, szolgáltatásokhoz és tartalmakhoz kapcsolódó személyes adatok feldolgozásának természetéről, terjedelméről és céljáról (a továbbiakban együttesen: „online szolgáltatás” vagy „webhely”).
 2. Az online szolgáltatást a VIER PFOTEN International, Linke Wienzeile 236, A-1150 Bécs, Ausztria nyújtja (a továbbiakban: “szolgáltató” vagy „mi”), akit az adatvédelmi törvény értelmében jogi felelősség terhel.
 3. Online szolgáltatásunkat a DATAplexx IT- und Telekommunikationslösungen GmbH üzemelteti, Hosnedlgasse 16A, A - 1220 Bécs, Ausztria, a karbantartásáért pedig a web & co felel, Marxergasse 5/24, A-1030 Bécs, Ausztria.
 4. Adatvédelmi tisztviselőnkkel az office@vier-pfoten.org e-mail címen veheti fel a kapcsolatot.
 5. A „felhasználó” kifejezés az online szolgáltatásunk minden ügyfelére és látogatójára vonatkozik

 

Jogalapok (Legal Basis)

A személyes adatok gyűjtésének és feldolgozásának jogalapjai a jövetkezők:

 1. Beleegyezés az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban. A beleegyezést egy adott esettel kapcsolatos olyan önkéntes, tudatos és egyértelmű szándéknyilatkozatnak kell tekinteni, amelyet nyilatkozat vagy bármilyen más egyértelmű megerősítő cselekmény formájában nyújtanak be, és amellyel az érintett személy beleegyezik személyes adatainak kezelésébe.
 2. Adatok szükségessége szerződés teljesítéséhez vagy annak előkészítéséhez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján; azaz amikor adatokra van szükség azért, hogy teljesítsük az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinket vagy előkészítsük az Önnel való szerződéskötést.
 3. Jogi kötelezettség teljesítése érdekében történő  adatfeldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint, pl. amikor az adatok felhasználását törvény vagy más rendelkezés írja elő.
 4. Jogos érdekek védelmében történő adatfeldolgozás, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban, azaz amikor az adatfeldolgozás a szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelmében történik, amennyiben ezeket az érdekeket nem írja felül a felhasználó alapvető jogainak, szabadságának és személyes adatainak védelme.

 

Az érintettek jogai (Rights of Data Subjects)

Az adatok feldolgozásakor az alábbi jogokat garantáljuk:

 1. Panasz benyújtásának joga felügyeleti hatósághoz a GDPR 13. cikke (2) bekezdésének d) pontjával és a GDPR 14. cikke (2) bekezdésének e) pontjával összhangban.
 2. Hozzáféréshez való jog a GDPR 15. cikke szerint.
 3. Helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikke szerint.
 4. Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) a GDPR 17. cikkével összhangban.
 5. Korlátozáshoz való jog a GDPR 18. cikkével összhangban.
 6. Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikkével összhangban.
 7. Tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikkével összhangban.

Megjegyzés: A felhasználók bármikor megtagadhatják személyes adataik felhasználását a jövőre nézve a törvényi rendelkezésekkel összhangban, különös tekintettel a direkt marketing céljára történő adatfeldolgozás visszautasítására.

Az adminisztratív vagy bírósági jogorvoslatok mellett a felhasználónak joga van panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz a lakóhelye, a munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban, ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése nem felel meg a GDPR-nak.

 

Adatok törlése és archiválási kötelezettségek

Az Ön személyes adatait azonnal töröljük vagy zároljuk, amint tárolásuk feleslegessé válik. Ezt követően csak akkor tároljuk az adatait, ha azt az európai vagy nemzeti jogalkotó olyan uniós szabályozásokban, törvényekben vagy más rendeletekben írja elő, amelyeknek hatálya alá esünk. Az adatok zárolására vagy törlésére az említett szabályozásokban meghatározott kötelező megőrzési időszak lejártakor is sor kerül, kivéve, ha a szerződéskötéshez vagy a szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez az adatok további tárolására van szükség.

 

Az adatfeldolgozás biztonsága (Security of Data Processing)

 1. Megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket hajtottunk végre (TOM-ek) a tudomány és technika jelenlegi állásával összhangban. Így az általunk kezelt adatokat védjük a véletlen vagy szándékos manipuláció, adatvesztés, megsemmisítés és jogosulatlan hozzáférés ellen.
 2. Ezek a biztonsági intézkedések magukban foglalják a titkosított adatátvitelt az Ön böngészője és a szerverünk között is.

 

Adatok továbbítása harmadik fél, alvállalkozók és harmadik fél szolgáltatók számára

 1. A személyes adatok harmadik fél felé történő továbbítása csak a jogi előírások figyelembe vételével történhet. A felhasználók személyes adatait harmadik fél számára csak akkor bocsátjuk rendelkezésre, ha erre szükség van, például számlázáshoz vagy egyéb célokra, vagy ha azok nyilvánosságra hozatala elkerülhetetlen a felhasználókkal szembeni szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez.
 2. Amennyiben alvállalkozókat vonunk be online szolgáltatásaink biztosításába, megfelelő szerződéses megállapodásokat kötünk ezekkel a vállalatokkal, és megtesszük a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket.
 3. Amennyiben olyan társaságok (a továbbiakban együttesen „harmadik fél szolgáltatók”) tartalmát, eszközeit vagy egyéb forrásait használjuk, amelyek székhelye egy harmadik országban található, akkor feltételezhető, hogy adatok továbbítására kerül sor az ilyen szolgáltatók anyaországába. A személyes adatok harmadik országba történő továbbítására csak abban az esetben kerül sor, ha megfelelő szintű adatvédelem áll rendelkezésre, a felhasználó ehhez hozzájárul vagy az adattovábbítás egyéb jogszerű engedélyen alapul.

 

Konkrét adatfeldolgozás (Concrete Data Processing)

Adományok (Donations)

 1. Amennyiben online adományoz nekünk, adatokat gyűjtünk az adományról (például az összeg, az adomány időtartama és a fizetés módja), valamint az alapvető személyes és elérhetőségi adatokról (például név, e-mail cím és telefonszám).
 2. Az adományozási folyamat során az összes adatot SSL-titkosítással kezeljük, hogy illetéktelen személyek ne tudjanak hozzáférni.
 3. Az Ön adatait szigorúan bizalmasan kezeljük, és nem adjuk tovább harmadik félnek.
 4. Az adomány bármikor szabadon visszavonható a következő ingyenes telefonszámon: +31206252526, vagy e-mailben következő címre írva: office@vier-pfoten.org

 

Szponzorálás (Sponsorship)

 1. Ha online pártfogóvá válik, össze kell gyűjtenünk az Ön támogatói adatait (pl. az összeget, fizetési időtartamot és fizetési módot), valamint az Ön alapvető személyes adatait és elérhetőségeit (például név, e-mail cím és telefonszám).
 2. Az adományozási folyamat során az összes adatot SSL-titkosítással kezeljük, hogy illetéktelen személyek ne tudjanak hozzáférni.
 3. Az Ön adatait szigorúan bizalmasan kezeljük, és nem adjuk tovább harmadik félnek.
 4. A támogatás bármikor szabadon visszavonható a következő ingyenes telefonszámon: +31206252526, vagy e-mailben következő címre írva: office@vier-pfoten.org

 

Hozzáférési adatok gyűjtése (Collection of Access Data)

Online szolgáltatásunk használata közben bizonyos információk automatikusan átkerülnek hozzánk az Ön böngészőjéből. Ezek az információk tartalmazzák a megtekintett weboldal vagy fájl nevét, a hozzáférés dátumát és időpontját, az átvitt adatok mennyiségét, a sikeres hozzáférésről szóló értesítést, információkat az Ön böngészőjének típusáról és verziójáról, az operációs rendszerről, továbbá a hivatkozó URL-t (az előzőleg meglátogatott oldalról), IP címet és a kérelmező szolgáltatót.

 1. Ezeknek az információknak a kezelése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban jogos érdeknek minősül (pl. az online szolgáltatás optimalizálása érdekében), továbbá lehetővé teszi az adatfeldolgozás biztonságát a GDPR 5. cikk, (1) bekezdés f) pontjának megfelelően (pl. az internetes támadások visszaszorításának és azonosításának céljából).
 2. Ezek az információk automatikusan törlődnek a kapcsolatfelvétel megszűnését követő 30 napon belül, kivéve, ha egy másik adatmegőrzési határidő ezt megakadályozza.
 3. Az adatok gyűjtése és tárolása a naplófájlokban elengedhetetlen az online szolgáltatás nyújtásához. Felhasználóként Ön nem jogosult ezek törlésére, kifogásolására és javítására.

 

Kapcsolatfelvételi űrlap és kapcsolatfelvétel e-mailben (Contact Form and Contact via email)

 1. Amikor kapcsolatba lép velünk (online űrlapon vagy e-mailen keresztül), az Ön által megadott adatokat kizárólag a megkeresés feldolgozása és lebonyolítása céljából kezeljük.
 2. Az Ön adatainak bármilyen más felhasználására csak az Ön hozzájárulásával kerül sor.
 3. Az Ön adatait az Ügyfélkapcsolat-kezelő Rendszerünkben ('CRM System') vagy egy ehhez hasonló szoftverben / adatbázisban tároljuk. Ezekre az adatokra az üzleti levelezésre vonatkozó törvényes megőrzési időszak érvényes.
 4. Google reCAPTCHA
 • A Google reCAPTCHA szolgáltatását használjuk, amely megvédi webhelyünket a spamektől és a visszaélésektől. A szolgáltatás megakadályozza, hogy automatizált szoftverek (úgynevezett botok) visszaélésszerű tevékenységet hajtsanak végre weboldalunkon, ami azt jelenti, hogy ellenőrzi, hogy a bejegyzések valóban egy emberi lénytől származnak-e. A Google a következő adatokat gyűjti:
 • Az oldal hivatkozási címe, ahol a captcha-t használják
 • A felhasználó IP-címe
 • Google-fiók, amennyiben a felhasználó regisztrálva van a Google-on, ezt felismeri és a felhasználóhoz köti
 • A felhasználó viselkedése az adatbevitel során, (pl. az adatbeviteli sebesség az adatlap mezőibe, beviteli mezők kiválasztásának sorrendje a felhasználó által), hogy javítsa a mintafelismerést a Google-on
 • Böngésző, böngésző mérete és felbontása, böngésző pluginek, dátum, nyelvi beállítások
 • Egymásba ágyazott stíluslapok (CSS) és Javascript szkriptek a weboldalról
 • Egérmozgások és érintés események az oldalon
 • A Google felismeri a ‘sütiket’, amelyeket más Google-szolgáltatások, pl. a Gmail, a kereső és az Analytics használ. Minden adat titkosítva kerül a Google-hoz. Személyes adatok olvasására vagy mentésére nem kerül sor az említett adatlapokból. 
 • A Google adatvédelmi politikájáról a következő weboldalon talál további információkat: http://www.google.com/policies/privacy/ 

 

Hírlevél (Newsletter)

A következő szakaszok ismertetik a hírlevelünk tartalmát, valamint a regisztrációs, kiküldési és statisztikai elemzési folyamatokat és az Ön visszavonási jogait. Ha feliratkozik hírlevelünkre, hozzájárul a hírlevél fogadásához és az alábbiakban ismertetett folyamatokhoz.

1. Dupla bejelentkezés és naplózás

A hírlevelünkre történő regisztráció egy úgynevezett dupla bejelentkezési folyamatot foglal magában. Ez azt jelenti, hogy a regisztrációt követően kap egy e-mailt, amelyben felkérjük a regisztráció megerősítésére. Ez a megerősítés azt hivatott megakadályozni, hogy valaki tőle eltérő személy e-mail fiókjából regisztrálhasson. A hírlevelek regisztrációja naplózásra kerül, a regisztráció folyamatának bizonyítékaként a jogi kötelezettségekkel összhangban. Ezek a nyilvántartások tartalmazzák a regisztráció és a megerősítés időpontját, valamint az IP-címet.

2. Hírlevél szolgáltató

A hírlevelet alvállalkozónk, a Growing Minds, a Wibautstraat 135-139, 1097 DN Amszterdam (a továbbiakban “hírlevél szolgáltató”) küldi ki. A hírlevél szolgáltató adatvédelmi politikája itt olvasható: https://www.cleverreach.com/de/datensicherheit/. 

Irányelvei szerint a hírlevél szolgáltató ezeket az adatokat álnév formájában, azaz a felhasználóhoz történő hozzárendelés nélkül használhatja, saját szolgáltatásainak optimalizálása vagy javítása érdekében, pl. a hírlevél feladási folyamatának és megjelenítésének technikai optimalizálása, vagy statisztikai célokból annak meghatározására, hogy mely országokban vannak a címzettek. A hírlevél szolgáltató a hírlevél címzettjeinek adatait nem fogja felhasználni arra, hogy közvetlenül kommunikáljon velük és nem fogja kiadni azokat harmadik félnek.

3. Regisztrációs adatok

A hírlevelünkre történő regisztrációhoz meg kell adnia az Ön e-mail címét, tudományos fokozatát, megszólítását, keresztnevét, vezetéknevét és az ország nevét, ahol él.

4. Statisztikai vizsgálat és elemzés

A hírlevelek tartalmaznak egy úgynevezett „web beacon”-t, egy pixelméretű fájlt, amelyhez a hírlevél szolgáltató szervere hozzáfér a hírlevél megnyitásakor. Amikor hozzáfér, naplóz bizonyos technikai információkat, úgy mint az Ön böngészőjével és rendszerével kapcsolatos információkat, valamint az Ön IP-címét és a hozzáférés időpontját. Ezeket az információkat a szolgáltatás technikai fejlesztésére használják fel, amelyek a technikai adatokon, vagy a célcsoportokon, valamint azok olvasási szokásain, a hozzáférés helyén (az IP-cím segítségével meghatározva) vagy a hozzáférés időpontján alapszanak.

A naplózott statisztikák tartalmaznak arra vonatkozó részleteket is, hogy a hírlevelet megnyitották-e, mikor nyitották meg, és mely linkekre kattintottak. Technikai okokból ezek az információk a hírlevelek egyéni címzettjeivel összekapcsolhatók. Ugyanakkor sem a mi, sem a hírlevél szolgáltató szándékában nem áll az egyes felhasználók nyomon követése. Az elemzés célja sokkal inkább az, hogy segítsen felismerni a felhasználók olvasási szokásait, és tartalmainkat ehhez igazítani, valamint hogy a szolgáltató a felhasználó érdeklődésének megfelelő különféle tartalmakat tudjon kiküldeni.

5. Jogalap

A hírlevél szolgáltató igénybevétele, a statisztikai felmérések és elemzések lefolytatása, valamint a regisztráció folyamatának naplózása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjával egyezően történik és jogos érdekeinket szolgálja. Célunk egy felhasználóbarát és biztonságos hírlevélrendszer használata, amely egyaránt szolgálja üzleti érdekeinket és felhasználóink ​​elvárásait.

6. Leiratkozás / visszavonás

Bármikor leiratkozhat a hírlevelünkről, azaz visszavonhatja a beleegyezését. Minden hírlevél végén megtalálható az a link, ahol lemondhatja a hírlevelet. Ha leiratkozik a hírlevélről, a hírlevél elküldése során kezelt személyes adatai törlődnek.

 

Google Cimkekezelő (Google Tag Manager)

 1. Ez a webhely a Google Címkekezelőt használja. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi webhely címkék kezelését egy felületen keresztül. A Google Eszköztár csak címkéket hoz létre, nem állít be sütiket és nem gyűjt semmilyen személyes adatot. A Google Címkekezelő más olyan címkéket is aktivál, amelyek személyes információkat gyűjthetnek. A Google Címkekezelő azonban nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz.
 2. Ha a deaktiválás domain vagy süti szinten történt, valamennyi nyomkövető címke működőképes marad, feltéve hogy azokat a Google Címkekezelővel hozták létre.

 

Facebook Connect (Facebook Connect)

 1. Ha az úgynevezett „Facebook Csatlakozás Gomb megtalálható ezen a weboldalon, akkor lehetősége van bejelentkezni a weboldalunkra a Facebook felhasználói adataival. Ezen kívül a Facebook Connect automatikusan felveheti a weboldalunkon végzett tevékenységeivel kapcsolatos információkat a Facebook profiljába. A gomb aktiválásakor arra kérjük, hogy adja kifejezett beleegyezését az Ön Facebook felhasználói adataihoz való hozzáféréséhez, valamint információk és tevékenységek közzétételéhez a Facebook profiljában. További adatok felhasználására (pl. az e-mail címen keresztül történő kapcsolatfelvétel) csak az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulásával kerül sor.
 2. Felhívjuk figyelmét, hogy a Facebook a Facebook Connect-en keresztül információkat kap az alkalmazásról vagy a webhelyről, ideértve az Ön tevékenységeit is. A csatlakozási folyamat személyre szabása érdekében a Facebook bizonyos esetekben korlátozott mennyiségű információt kaphat az alkalmazásról vagy a webhelyről ennek engedélyezése előtt is.
 3. Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, valamint az adatok Facebook általi további feldolgozásáról és felhasználásáról, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogairól és a magánélet védelméhez kapcsolódó beállításokról a következő adatvédelmi nyilatkozatban találhat információt: https://www.facebook.com/policy.php

 

A Google Analytics (Google Analytics)

 1. Online szolgáltatásunk a Google Analytics webes elemző szolgáltatását használja, amelyet a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország – “Google”) üzemeltet.
 2. A Google Analytics úgynevezett sütiket - számítógépén tárolt szöveges fájlok – használ, ezek a webhely felhasználóinak szokásait elemzik. A sütik segítségével szerzett azon információk, amelyek az Ön weboldal-használatával összefüggésben keletkeznek, általában átkerülnek egy, az USA-ban lévő Google szerverre, és ott tárolódnak. Ha azonban az IP-anonimizálás aktiválva van ezen a weboldalon, a Google előbb lerövidíti az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről államaiban. Csak kivételes esetekben továbbítódik a teljes IP-cím az USA-ban lévő Google szerverre, és ott kerül lerövidítésre. A weboldal üzemeltetőjének nevében a Google ezeket az információkat felhasználja az Ön weboldal-használatának elemzésére, jelentések összeállítására a webhelyi aktivitásokról, valamint a weboldal üzemeltetőjének a weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A böngésző által a Google Analytics keretében továbbított IP-címet nem egyesítik más Google-adatokkal. Megtagadhatja a sütik használatát a böngészőjében a megfelelő beállítások kiválasztásával, de kérjük, vegye figyelembe, hogy így nem biztos, hogy a webhely összes funkcióját használni tudja. Megakadályozhatja azt is, hogy a Google összegyűjtse a sütik által generált és a webhely használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az Ön IP-címét), és megakadályozhatja a Google-t ezen adatok feldolgozásában, ha letölti és telepíti a következő böngésző plug-in-t: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Google remarketing vagy „hasonló célcsoportok” (Google Remarketing or 'similar target groups')

 1. Ez a weboldal a remarketing vagy „hasonló célcsoport” eszközt használja, amelyet a Google Ireland Limited, a Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google”) kínál.
 2. Megszólíthatják Önt személyre szabott és az Ön érdeklődésén alapuló hirdetésekkel, amikor felkeresi az úgynevezett „Google Display Network” egyéb webhelyeit. A „Google remarketing” vagy a „hasonló célcsoportok” eszköz számítógépén tárolt szöveges fájlokat, úgynevezett sütiket használ, ezek lehetővé teszik az Ön weboldal-használatának elemzését. Ezeket a szöveges fájlokat a látogatások és a weboldal használatával kapcsolatos névtelen adatok rögzítésére használják. Személyes adatokat nem tárolnak. Ha felkeresi az úgynevezett „Google Display Network” további weboldalait, akkor olyan hirdetéseket láthat, amelyek valószínűleg figyelembe veszik a weboldalunkon korábban látott termék- és egyéb információkat.
 3. Megakadályozhatja a „Google remarketing” vagy a „hasonló célcsoport” szolgáltatást azáltal, hogy böngészőszoftverét úgy állítja be, hogy az megakadályozza a sütik tárolását. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmét, hogy ebben az esetben nem biztos, hogy teljes mértékben tudja használni a webhely összes funkcióját. Ezenkívül megakadályozhatja a Google-t a sütik által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatainak gyűjtésében, valamint ezen adatok feldolgozásában az alábbi linken elérhető böngésző bővítmény letöltésével és telepítésével: http://www.google.com/privacy/ads/. Azt is letilthatja, hogy harmadik személyek használják a sütiket, amennyiben felkeresi a Network Advertising Initiative deaktivációs oldalát a http://www.networkadvertising.org/choices/ webhelyen, és követi az ott leírt további lemondási lépéseket.
 4. A Google remarketingre vonatkozó adatvédelmi politikája és további információk itt találhatók: http://www.google.com/privacy/ads/.

 

Google AdWords konverziókövetés (Google AdWords Conversion Tracking)

 1. Ez a webhely a „Google AdWords Konverziókövetés” eszközt használja, amelyet a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google”) kínál.
 2. A Google AdWords konverziókövetés a sütik segítségével – számítógépén tárolt szöveges fájlok - segíti a webhelyet annak elemzésében, hogy a felhasználók hogyan használják a webhelyet, amikor rákattintanak egy Google hirdetésre. A sütik legfeljebb 90 napig érvényesek. Személyes adatokat nem tárolnak. Mindaddig, amíg a süti érvényes, a Google és mi, mint weboldal-üzemeltetők, láthatjuk, hogy rákattintott egy hirdetésre, és eljutott egy adott céloldalra (például a megrendelés megerősítő oldalára, a hírlevél regisztrációjára, stb.). Ezeket a sütiket nem követhetik nyomon több webhelyen keresztül az AdWords különböző résztvevői. A süti konverziós statisztikákat hoz létre a Google AdWords alkalmazásban. Ez a statisztika rögzíti azon felhasználók számát, akik rákattintottak valamelyik hirdetésünkre. Azt is számolja, hogy hány felhasználó érte el azt a céloldalt, amelyhez konverziós címkét csatoltak. Ez a statisztika azonban nem tartalmaz olyan adatokat, amelyek segítségével Ön azonosítható lenne.
 3. Megakadályozhatja a sütik tárolását a merevlemezen, ha böngészője beállításaiban kiválasztja a „nem fogadja el a sütiket” lehetőséget (az MS Internet Explorer alkalmazásban az „Eszközök> Internetbeállítások> Adatvédelem> Beállítások menüpontban; a Firefoxban az„ Eszközök> Beállítások> Adatvédelem> Sütik '). Hangsúlyozzuk azonban, hogy ebben az esetben nem biztos, hogy a webhely összes funkcióját teljes mértékben használni tudja.
 4. A weboldal használatával hozzájárul ahhoz, hogy a Google a fentiekben meghatározott módon és célokra feldolgozza az Önről gyűjtött adatokat.
 5. Konverziós adatainak a Google általi felhasználásáról és a Google adatvédelmi politikájáról bővebben a következő címen olvashat: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp, http://www.google.de/policies/privacy/

 

Google Web Betűkészletek (Google Web Fonts)

Annak biztosítására, hogy a weboldalunkon használt betűtípusok egységesek legyenek, a webhely a Google által biztosított úgynevezett „web betűkészleteket” használja. Amikor belép a weboldalunk egy oldalára, böngészője betölti a szükséges web-betűkészleteket a böngésző gyorsítótárába a szöveg és a betűtípusok megfelelő megjelenítéséhez.

Ehhez a böngészőjének létre kell hoznia a kapcsolatot a Google szervereivel. Ennek eredményeként a Google tudomást szerez arról, hogy az Ön IP-címével a weboldalunkat használták. Azért használjuk a Google Web Betűkészletet, hogy online tartalmainkat egységes és megfelelő módon tudjuk bemutatni. A GDPR 6. cikk, 1. szakasz f) pontja szerint ez jogos érdeknek minősül.

Ha az Ön böngészője nem támogatja a webes betűkészleteket, akkor a számítógépére telepített szabvány betűkészletet fogja használni.

A Google Web Betűkészletekkel kapcsolatos további információkért keresse fel az alábbi linket: https://developers.google.com/fonts/faq

A Google adatvédelmi irányelveit a következő címen ismerheti meg: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Youtube (YouTube)

 1. A videók integrálására a YouTube-ot használjuk. A videók kiterjesztett adatvédelmi módban kerülnek beágyazásra.
 2. A YouTube weboldala sütik használatával gyűjt információkat a webhely felhasználóiról. A YouTube ezeket többek között videóstatisztikák gyűjtésére, a csalások megelőzésére és szolgáltatásának felhasználóbarátabbá tételére használja fel.
 3. A YouTube használatakor kapcsolat létesül a Google DoubleClick hálózattal. A videó elindítása további adatfeldolgozást indíthat el, melyet mi nem tudunk befolyásolni.
 4. További információt a YouTube adatvédelmi politikájáról itt talál: http://www.youtube.com/t/privacy­­_at_youtube

 

Dupla kattintás (DoubleClick)

 1. A Google DoubleClick a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (“Google”) által nyújtott szolgáltatás.
 2. A Google Doubleclick sütiket használ az Ön számára releváns hirdetések megjelenítéséhez. A böngészőjéhez álneves azonosító számot (ID) rendelnek annak ellenőrzésére, hogy mely hirdetések jelentek meg a böngészőjében, és Ön melyekre kattintott rá. A sütik nem tartalmaznak személyes információt. A DoubleClick sütik használata lehetővé teszi a Google és partner weboldalai számára, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg Önnek, melyek a mi weblapunkon vagy más Ön által korábban látogatott weboldalak információin alapulnak. A sütik által generált információkat a Google továbbítja az USA-ban lévő szerverhez elemzés céljából, és ott tárolja. A Google semmilyen körülmények között nem egyesíti az Ön adatait a Google által összegyűjtött más adatokkal.
 3. ßA weboldalunk használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Google kezelje az Önre vonatkozó adatokat, a fent leírt adatfeldolgozási módon és cél érdekében.
 4. ßA sütik használatát megtagadhatja a     böngészőben a megfelelő beállítások kiválasztásával. Megakadályozhatja azt is, hogy a Google összegyűjtse a sütik által generált és a webhely használatával kapcsolatos adatokat, és feldolgozza ezeket az adatokat, ha letölti és telepíti a böngésző plug-in-jét, amely elérhető az alábbi linken a „DoubleClick deaktiválás kiterjesztése” címszó alatt.
 5. A Google DoubleClick és az adatvédelem további információit a következő webhelyen találja: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

 

Facebook egyedi közönség (Facebook Custom Audience)

 1. Webhelyünk a Facebook Custom Audiences-t használja, és integrálta az úgynevezett Facebook pixelt.
 2. Ez a képpont álneves információk gyűjtésére szolgál a weboldal használatáról (például a megtekintett tartalomra vonatkozó információk). A pixel által továbbított adatok felhasználhatók arra, hogy személyre szabott hirdetésekkel célozzák meg Önt a Facebookon, feltéve, ha van Facebook-fiókja.
 3. Az adatgyűjtés terjedelméről és céljáról bővebben a Facebook adatvédelmi politikájában olvashat: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Az adatgyűjtést bármikor deaktiválhatja a következő linken: https://de-de.facebook.com/help/769828729705201/.

 

Süti szabályzat (Cookie Policy)

Általános információk

 1. A sütik kis fájlok vagy más típusú adattárolók, amelyeket webszerverünk vagy harmadik fél webszerverei továbbítanak az Ön böngészőjének, ahol későbbi visszakeresés céljából tárolódnak.
 2. Ha nem akarja, hogy a számítógépén sütik tárolódjanak, akkor tiltsa le a megfelelő beállítás használatával a böngésző rendszerbeállításaiban. A mentett sütik a böngésző rendszerbeállításaiból törölhetők. A sütik letiltása korlátozhatja az online szolgáltatásunk megfelelő működését.

 

Tiltakozási lehetőségek

Ön az alábbi honlapokon tiltakozhat a hirdetési célokra használt cookie-k felhasználása ellen:

 1. a Network Advertising initiative deaktiváló oldalán: http://optout.networkadvertising.org/
 2. az amerikai weboldalon: http://www.aboutads.info/choices
 3. és az európai weboldalon: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

 

Az adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatása

 1. Fenntartjuk a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására, amennyiben ezt a jogszabályi környezet, az online szolgáltatásaink vagy az adatfeldolgozási módszer megváltozása indokolja.
 2. Amennyiben ezen módosításokhoz a felhasználó beleegyezése szükséges, vagy ha az Adatvédelmi Nyilatkozat egyes részei érintik az Önnel fennálló szerződéses viszonyunkat, a változtatások csak az Ön hozzájárulásával történhetnek meg.
 3. Kérjük, hogy rendszeresen tájékozódjon az adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmáról.

© 2018  www.four-paws.org

Minden jog fenntartva - NÉGY MANCS International, Bécs